Místo podnikání

Stejně jako právnická osoba musí mít sídlo firmy, tak i fyzická osoba (OSVČ) musí mít své místo podnikání.

Místem podnikání se rozumí adresa, kde OSVČ centralizuje své podnikatelské aktivity, kam si nechává zasílat obchodní korespondenci, na kterou uzavírá obchodní smlouvy a následně fakturuje.

Nechcete-li mít místo podnikání na adrese svého bydliště, nebo Vám nepovolí Váš pronajímatel umístit místo podnikaní v jeho prostorách, nabízíme Vám místo podnikaní za stejných podmínek jako sídlo firmy pro právnické osoby.